ESQUELAS 

  

  

BUSCAR POR NOMBRE: 

  

FALLECIDO/A FECHA 
  DOÑA PILAR PEREZ PEREZ Vigo, 22 de abril de 2018
 
  DOÑA JOSEFA SOTO TOBIO Redondela, 23 de Abril de 2018
 
  DOÑA HERMINIA CABALEIRO ALONSO Vigo, 23 de abril de 2018.
 
  DOÑA MARIA ERMITAS PRADO DOMINGUEZ Coruxo - Vigo, 20 de abril de 2018
 
  DOÑA SALUD CABALEIRO RODRIGUEZ Candeán-Vigo, 19 de Abril de 2018
 
  DON ÁLVARO IGLESIAS VILLAR Lavadores-Vigo, 19 de Abril de 2018
 
  DOÑA JOSEFINA HERMIDA COSTAS San Miguel de Oia-Vigo, 16 de Abril de 2018
 
  DOÑA AURORA MARTINEZ VAZQUEZ Candean-Vigo, 16 de Abril de 2018
 
  DON FRANCISCO PÉREZ LAGO Vigo, 14 de Abril de 2018
 
  MARIA AMPARO PIÑON PAZOS Vigo, 14 de abril de 2018
 
  DOÑA ANTOLINA LANZÓS RODAL Vigo, 13 de abril de 2018
 
  DOÑA EMILIA FERNANDEZ QUINTAS Vigo, 13 de abril de 2018.
 
  DON ANTONIO FERNANDEZ ALONSO Vigo, 12 de Abril de 2018
 
  DOÑA MARGARITA PORTAS CRISTOBO Vigo, 11 de Abril de 2018.
 
  DOÑA OLGA CARIDE VILAS Vigo, 11 de Abril de 2018.
 
  DON MANUEL MARTINEZ LOPEZ Bouzas - Vigo, 11 de abril de 2018
 
  DON BASILIO ESTEVEZ MARTINEZ Vigo, 7 de abril de 2018.
 
  DON JAIME SANCHEZ RODRIGUEZ Vigo, 06 de Abril de 2018
 
  DOÑA MARÍA NÚÑEZ MARCIAL Vigo, 05 de Abril de 2018
 
  DOÑA MARIA CABALEIRO PEREZ Vigo a 4 de abril de 2018
 
  DOÑA CONCHA ALVAREZ AMIL As Neves, 3 de Abril de 2018
 
  DOÑA MANUELA ANGELA ALVITE MONTENEGRO Teis- Vigo, 3 de abril de 2018
 
  DOÑA MERCEDES AGULLA BEA Vigo, a 3 de abril de 2018
 
  DON MANUEL MAYAN LOJO Vigo, 1 de Abril de 2018
 
  DOÑA ANGELA COSTAS COVELO Vigo, 1 de Abril de 2018
 
  DOÑA PRECIOSA CRESPO BALADO Vigo a 1 de Abril d 2018
 
  DON JOSE LUIS TORRADO CAMESELLE Vigo, 1 de Abril de 2018
 
  DOÑA DOLORES VILAS RODRIGUEZ Sárdoma-Vigo, 29 de Marzo de 2018
 
  DOÑA MARIA DOLORES HERMIDA CORREA Vigo, 29 de Marzo de 2018
 
  DOÑA CARMEN LAGO BERNARDEZ Sárdoma - Vigo, 27 de marzo de 2018
 
  DON ANGEL CABALEIRO CABALEIRO Teis- Vigo 28 de marzo de 2018
 
  DON JOSE MANUEL LAGO DOMINGUEZ Candeán- Vigo 26 de marzo de 2018
 
  FRANCISCO COUTO ÁLVAREZ Cedeira - Redondela, 25 de Marzo de 2018
 
  DON MANUEL ESTEVEZ FERNANDEZ Lavadores-Vigo, 25 de marzo de 2018