ESQUELAS 

  

  

BUSCAR POR NOMBRE: 

  

FALLECIDO/A FECHA 
  DOÑA MARÍA JOSÉ DOMÍNGUEZ OLIVÉ Marín, 18 de abril de 2019
 
  DOÑA OLIVIA REY AGULLA Pontevedra, 18 de abril de 2019
 
  DON ANTONIO PESQUEIRA SANTIAGO Marín, 17 de abril de 2019
 
  DON JUAN MANUEL MASCATO FERNANDEZ O Grove, 14 de abril de 2019
 
  DON GUMERSINDO VILLAVERDE POUSADA Poio, 12 de abril de 2019
 
  DOÑA CELSA PEREIRA MARTÍNEZ Marín, 11 de abril de 2019
 
  DOÑA BENITA SOBRAL SANTIAGO Marín, 10 de abril de 2019
 
  DOÑA PILAR ALFONSO OTERO Pontevedra, 7 de abril de 2019
 
  DON FRANCISCO ROSALES ARROYOS Marín, 5 de abril de 2019
 
  DOÑA MARÍA LUISA PADIN PROL O Grove, 2 de abril de 2019
 
  DOÑA MARÍA TERESA PIÑÓN YAÑEZ Pontevedra, 3 de abril de 2019
 
  DON JOSE AREA MANEIRO Marin, 31 de marzo de 2019
 
  DON JOSÉ LUIS PROL OTERO O Grove, 30 de marzo de 2019
 
  DOÑA GEORGETTE CASTRO GONZÁLEZ Pontevedra, 29 de marzo de 2019
 
  DON JOSÉ LUIS BARREIRO GARCÍA Pontevedra, 27 de marzo de 2019
 
  DON GERARDO GÓMEZ BLANCO Pontevedra, 25 de marzo de 2019
 
  DON VIRGILIO RUDOSINDO CANOSA AMOEDO Pontevedra, 23 de marzo de 2019